Grus og massetransport
Containertransport
Knusing
Grustak og matjord

 Grus og massetransport

Johnny Buhagen AS har en stor bilpark som er tilgjengelig for forskjellige oppdrag innen grus og massetransport i Trondheimsområdet.

Våre erfarne sjåfører er punktlige og gir våre kunder den servicen de fortjener.

Vi har i dag 6 massebiler med hengere, herav 2 stk semi trekkvogner.

 Maskinflytting

Vi har også en  Semi trekkvogn som brukes til maskinflytting over hele landet. Denne bilen kjører stort sett for Transportsentralen i Trondheim, men vi tar også på oss oppdrag for andre. 
Tlf.: 917 60 385


Containertransport


Johnny Buhagen AS har  samarbeid med Hovstein Container &  Gjenvinning AS med containertransport.
Johnny Buhagen AS står for transport av en del  containere som tilhører Hovstein. Hovstein har et flott sorteringsanlegg i Klæbu. 

Vi har 1 stk krokbil som daglig distribuerer containere. I tillegg til transport av avfallscontainere, kjører vi også en del flis og spon til staller i og rundt Trondheim. Vi har også samarbeid med TrønderGrus AS om transport av deres containere som står utplassert hos Spenncon i Fossegrenda, Trondheim.
 Tlf: 917 60 380

Kranbiltransport
I tilegg til containertransport har Johnny Buhagen AS en kranbil som kjører for Transportsentralen i Trondheim. Denne bilen brukes til oppdrag over hele landet både til transportoppdrag, men også til rene løfteoppdrag.
Kranbilen har en løfteevne på 28 t/m.
Tlf.: 917 60 381


Knuseverk

Fire flotte mobile knuseverk har gjort at Johnny Buhagen AS har hyppige oppdrag i forbindelse med bl.a. veiutbygging i Sør-Trøndelag.
Vi kan knuse ned i ønsket fraksjon, og har utstyr og biler til å frakte grusen til ønsket destinasjon.
Vi kan også knuse asfalt og betong.

Våre knuseverk:

2 stk Lokotrack 105S  grovknuseverk med TK1100x3000 sikteverk.

Roadclassifier 3800 2004 modell, finknuseverk med sikteverk.

HP Nordberg finknuseverk med Fintec 540 sikteverk.


Grustak

Johnny Buhagen AS driver Grillstad grustak i Klæbu utenfor Trondheiml, hvor vi produserer samfengt grus.
På Kvenild i Heimdal har vi også ett lager av samfengt grus. 

I tillegg driver vi steinbruddet Slørdal Pukkverk på Krogstadøra.Matjord

Johnny Buhagen AS leverer årlig store mengder matjord i Trondheimsområdet.
God kvalitet på vår matjord gjør at vi kan vise til flere gode referanser, og har en stor del anleggsgartnere som kunder.

For kvalitetens skyld, tilsetter vi naturgjødsel og kalk i vår matjord. Dette forbedrer vekstvilkårene i jorden.

Som stor matjordleverandør, kan vi selvfølgelig tilby flere typer hagebark.
Barken er en effektiv stopper mot ugress og sparer deg for masse arbeid.

Vi leverer matjord som tipplass eller i containere. Ved levering av matjord i container setter vi igjen containeren til den er tømt for matjord.